Ošetření kořenových kanálků (Root canal treatment)

Při rozsáhlém poškození zubu, vedoucímu k odumření nervu, je ošetření kořenových kanálků poslední možností záchrany zubu před jeho vytržením. K odumření zubu dochází nejčastěji důsledkem hlubokého kazu, následkem úrazu či dlouhodobým drážděním. Je nutné zdůraznit, že se jedná o časově náročné ošetření. Čím dříve se zánět odhalí, tím vyšší je procento úspěšnosti jeho léčby. Úspěšné ošetření vede k plně funkční dostavbě korunkové části a začlenění zubu do skusu. V dnešní době je ošetření kořenových kanálků jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví stomatologie.

Ošetření zahrnuje:

  • aplikace anestezie
  • odstranění všech výplní, odvrtání kazem postižených zubních tkání s pomocí caries - detectoru (barevný indikátor kazu)
  • při rozsáhlé ztrátě zubních tkání tzn. preendodontická dostavba fotokompozitním materiálem (dostavba obvodových stěn zubu)
  • aplikace Kofferdamu (gumové blány) pro zajištění suchého pracovního pole (výhodou přehlednější pole, zamezení kontaminace slinou, možnost užití silnějších výplachových roztoků)
  • zhotovení přístupu do dřeňové dutiny, nalezení vstupů do kořenových kanálků a měření jejich délky pomocí apexlokátoru (přístroj fungující na základě impedance) a digitálního rtg snímku
  • strojové rozšíření a opracování pomocí Ni-Ti kořenových nástrojů (zkrácení a zkvalitnění ošetření, snížení rizika zalomení nástroje, možnost ošetření i silně zakřivených a úzkých kanálků)
  • dodržení výplachového protokolu
  • následné hermetické zaplnění kořenových kanálků teplou gutaperčou
  • uzavření vchodu do kořenových kanálků duálně tuhnoucím cementem
  • postendodontická dostavba dle rozsahu poškození korunkové části (zhotovení dlouhodobé provizorní výplně, která může být následně použita jako jádro proteticky zhotovené korunky; či dostavba zubu pouze fotokompozitní výplní s možným vyztužením korunky skelným čepem)

Pacient tedy po minimálně hodinovém ošetření odchází s již funkčně i hermeticky ošetřeným zubem. Moderní pojetí nám umožňuje sjednotit dřívější tři, né-li, více návštěv pouze do jedné. Dochází tak k časové i finanční úspoře. Vymizí tím diskomfort s vydrolováním provizorní výpně nebo nevyhovujícím mezizubním prostorem. Plně hermeticky dostavěná korunková část snižuje riziko rekontaminace kořenových kanálků ,a tím neúspěchu kořenového ošetření.


Ordinační hodiny

Po zavřeno  
Út zavřeno  
St zavřeno  
Čt zavřeno  
zavřeno  

Provozní doba ordinace začíná každý den 30 minut před a končí 30 minut po ordinační době (přítomna pouze sestra).

Akutní případy prosíme o předchozí telefonickou/sms/mailovou dohodu termínu. Mimo ordinační dobu vás ošetří stomatologická pohotovost v Nemocnici Pardubického kraje.

Rychlý kontakt

Poliklinika KOLF
3. patro, dveře 416
Masarykovo nám. 2667
530 02 Pardubice

+420 733 735  717