Kořenová nástavba litá

Kořenová nástavba tvoří po úspěšném ošetření kořenových kanálků spojovací článek mezi kořenem a laboratorně zhotovenou korunkou. Její zhotovení vyžaduje dvě návštěvy. Po první návštěvě je kovová nástavba odlita laborantem podle nástavby vymodelované lékařem přímo v ústech pacienta, nebo na základě otisků. Při druhé návštěvě je nástavba fixována v ústech pacienta cementem. Takto fixovaná práce je již obtížně odstranitelná, tvoří však i v budoucnu použitelný pilíř protetických prací (korunek, můstků).

Cena zahrnuje:

  • odstranění provizorních výplní, invazivnější odstranění zbylých zdravých zubních tkání
  • odstranění části kořenové výplně z kořenového kanálku
  • předvrtání kořenového kanálku do předem naměřené délky vrtáčkem se stejnou kónicitou jako má otiskovací čep
  • modelace nástavby přímo v ústech pacienta z Paterezínu
  • otisk situace v ústech pacienta silikonovou otiskovací hmotou, otisk protiskusu alginátovou otiskovací hmotou, registrace mezičelistních vztahů
  • práce laboratoře (modelace, materiál)
  • cementace nástavby v ústech pacienta, zavedení retrakčního vlákna, otisk obou čelistí dle vybrané korunky (viz jednotlivé korunkové náhrady)